Classic er en fællesbetegnelse for vores interne MTB-løb, som vi arrangerer med passende mellemrum. Medlemmer og deres børn kan deltage, og det kan hænde at vi inviterer naboklubber med. Løbene er altid velbesøgt og køres normalt på kortere rute over en time, hvorefter vi hygger os med til vådt og tørt alt efter årstiden. Følgende Classic-løb har indtil nu været afviklet.
  • Advent Classic
  • Xmas Classic
  • Nytårs Classic
  • Garant Classic