Kalundborg Cykle Club
 
KCC er en MTB-klub registreret under DCU, og vi har ca. 125 medlemmer.
Vi kører MTB og landevej, og mødes 1. torsdag i hver måned til klubaften.
 
Kontingent
 
Kontingentet følger kalenderåret, og opkræves i begyndelsen af året.

Børn og unge under 18 år 
300 kr.
Voksne 450 kr.
Indmeldelsestillæg B&U 450 kr. *
Indmeldelsestillæg Voksne 600 kr. *
 
Passivt medlemsskab                                                                       
150 kr                        
 
* Gebyret dækker udgift til klubtrøje

Klubbens kontonummer:    0516  1010136
 
Indmeldelse i klubben koster således 900 kr (U18 750 kr), og herefter 450 kr i årligt kontingent (U18 300 kr). Inkluderet i indmeldelsesgebyret er som nævnt en gratis klubtrøje. (Passivt medlemsskab = ingen klubtrøje)
 
Ønsker du at melde dig ind i Kalundborg Cykle Club, kan du sende en besked til bestyrelsen her
 
Interesserede er velkomne til at køre med klubbens ryttere i en prøveperiode, inden en evt. indmeldelse i klubben.