Når ens børn kører MTB kræver det en indsats fra forældrene, men samtidigt er det også en fantastisk måde at være sammen med sine børn og andre forældre på.

Deltagelse i træning

Klubben har en forventning om at der er voksne, som børnene kender, med på turen, så længe man ikke er fortrolig med trænerne eller stadig har brug for far eller mor, når man slår sig. Kører man med til træning kører træneren forrest og derefter børnene – forældrene kører sidst. Vi forventer også, at forældre, der kører med, både tager ansvar og træder til, hvis andre børn f.eks. har problemer med deres cykler.
Når ens barn kender trænerne og er kommet godt ind i klubben, håber vi at forældrene finder sammen og skaber et fællesskab.

Nye trænere

Klubbens ungdomsafdeling vokser hele tiden, og derfor håber vi, at der er egnede forældre som vil være med i trænerteamet. Du bliver tilknyttet et hold som hjælpetræner – der vil altid være en erfaren træner. Vil du give en hånd tilbyder klubben mulighed for deltagelse i uddannelsesforløb.
Er du interesseret så send en mail til B&U træner Jan Lorentsen her

Deltagelse i konkurrencer og alternative træninger

Der er flere MTB-løb for børn og unge, og vi arrangerer også træning i andre skove og spor for at prøve noget nyt. Klubben har ikke altid mulighed for at sørge for transport af cykler og børn, så derfor er det nødvendigt, at I støtter op om jeres børns interesse ved at køre dem til disse arrangementer. Har I mulighed for at have flere cykler med, kan I arrangere samkørsel på klubbens Facebook-side.