Dette uddrag af prøvenummeret på 1. årgang af Cykle-Pumpen fra 1959,
har været med hver gang et KCC-jubilæum er blevet fejret. Derfor skal det skal naturligvis også indgå i dette historie-skrift.
 
Hvordan blev Kalundborg Cykle Club startet....? Det er der mange der spørger om.
Det hele begyndte i september, hvor vi var et par ældre ryttere der kom til at tale om at det kunne være interessant at få en cykleklub i Kalundborg (da vi førhen har kørt for Holbæk).
Det var der vældig stemning for og vi begyndte så småt at forberede os.
Vi kom til at tale med ryttere fra Jyderup og Nykøbing Sjælland, og de var vældig interesserede i at vi skulle starte en klub i fællesskab. Vi enedes så om at afholde en stiftende generalforsamling den 23. september i konditoriet på Slagelsevej i Kalundborg.
Det gik over al forventning, for der mødte ca. 35 ryttere op, og der blev valgt formand og bestyrelse og vedtaget nogle love. Man enedes om at kalde klubben for Kalundborg Cykle Club, med forkortelsen KCC.
Samtidig blev det vedtaget at afholde et ryttermøde den 15. oktober.
Til dette møde mødte der 47 ryttere op, og man drøftede forskellige problemer, blandt andet træning.
Økonomisk set står klubben godt rustet, da vi har fået tilsagn af en radioforretning om at stå fadder til et cykelløb den 1. maj 1960, der skal hedde "Bybjerg Løbet".
Også et automobilfirma i København har givet tilsagn om at stå fadder til et cykelløb den 12. august, der kommer til at hedde "Niplex Løbet".
 
Og videre..
 
Dette lille blad som vi her udsender skulle gerne virke som bindeled mellem de forskellige afdelinger,
De ryttere som har et eller andet som de synes skal i bladet kan sende det til redaktøren senest tirsdag, for bladet går i tryk tirsdag aften, så rytterne får det torsdag hos deres kontaktmænd.
Redaktørens tlf: Spangsbro 139-x- ...
 
Til orientering kan det oplyses at den daværende redaktør var en vis
Hr. Jens Anker Larsen. Prisen for ovennævnte blad, som vistnok blev udgivet hver anden uge, kostede kr. 3,50 - om året!